02 363 12 11

Bescherming van de privacy

Patiëntendossiers

In het ziekenhuis wordt voor elke patiënt een dossier aangelegd waarin de medische, verpleegkundige en paramedische gegevens zijn opgenomen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alleen de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging hebben toegang tot uw patiëntengegevens.

Patiëntengegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:


Patiëntenadministratie:

Patiëntenadministratie: het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie;


Patiëntenregistratie voor beleid en onderzoek:

Niet-verplichte beleids- en wetenschappelijke registratie: het registreren van medische persoonsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor volgende doeleinden:

  • voor statistisch onderzoek met het oog op onder meer benchmarking, ook indien de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verwerkt voor een ander doel (latere verwerking);
  • wetenschappelijk onderzoek, studies en analyses, ook indien de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verwerkt voor een ander doel (latere verwerking);

Verplichte beleids- en wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens en verblijfsgegevens die een epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden;


Medische, verpleegkundige en paramedische zorgorganisatie:

Patiëntenzorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige, sociale en pastorale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene;

Geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen;

Zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;

Registratie van risicogroepen: het identificeren en opvolgen van personen die een medisch risico dragen met het oog op de veiligheid van de patiënt en het personeel in het ziekenhuis;


Klachtenregistratie:

Klachtenregistratie: het registeren van persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten. Het registeren van klachten.


Als patiënt kan u altijd bij uw behandelende arts terecht om uw gegevens in te kijken. Het is ook mogelijk om een kopie op te vragen van uw dossier of van een gedeelte ervan via de ombudsdienst.

Bestanden