02 363 12 11

Patiënten

buttons website3

ziekenhuisverblijf


buttons website2COMP

patiëntenbegeleiding


buttons website

kwaliteit & patiëntveiligheid


buttons website5

financiële info

buttons website4

geïnformeerde toestemming

buttons website6

patiëntenrechten & -plichten

Ziekenhuisverblijf

Patiëntenbegeleiding

Financiële info

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Rechten en plichten van de patiënt

Geïnformeerde toestemming

Online afspraken boeken

Klachten, medische incidenten, suggesties of feedback

Bescherming van de privacy