02 363 12 11

Verwikkelingen

Nevenwerkingen

1) Hoofdpijn

Een frequente bijwerking na de behandeling is ernstige hoofdpijn door het ontstaan van een gaatje na de prik waarlangs ruggenmergvocht kan lekken. Typisch bij deze klacht is dat de hoofdpijn erger wordt bij het rechtkomen.

2) Bloeding

Een enkele keer wordt er een bloedvaatje geraakt. Uitzonderlijk kan dit leiden tot een ernstige bloeding in de rug.
Dit wordt meestal veroorzaakt door het niet tijdig stoppen van bepaalde bloedverdunners. De klachten hiervan zijn hevige rugpijn, verminderde kracht in de benen en mogelijke urine- en stoelgangsverlies. Een snelle heelkundige interventie is dan noodzakelijk.

3) Hersenvliesontsteking

Zeldzaam kan een hersenvliesontsteking voorkomen. Koorts en hoofdpijn kunnen hiervan de symptomen zijn.

4) Blijvend letsel

Extreem zeldzaam kan er na een infiltratie in de rug een blijvend letsel ontstaan ter hoogte van het ruggenmerg met mogelijks blijvende verlamming als gevolg.

Bijwerkingen

U krijgt een oplossing van een corticosteroïd toegediend. Dit product is erg veilig. Toch zijn, zoals met alle geneesmiddelen, bepaalde bijwerkingen beschreven.

Cortisone kan schommelingen geven in de suikerspiegel, voornamelijk bij diabetespatiënten. Andere belangrijke nevenwerkingen van Cortisone zijn spierzwakte, botontkalking, maagproblemen, gewichtstoename, hormonale stoornissen en hoofdpijn. Dit komt voornamelijk voor na meerdere infiltraties (>4/kalenderjaar).

Als u ongerust bent, kan u contact opnemen met de pijnkliniek via het nummer 02 363 65 07.

Tussen 17u00 en 8u00, in het weekend en op feestdagen kunt u zich met dringende problemen wenden tot onze spoedgevallen.

Voorbereiding van de behandeling - Verloop van de behandeling

Datum laatste aanpassing: 15.02.2017 - Communicatiedienst i.s.m. team Pijnkliniek