02 363 12 11

Voorbereiding

  • In principe kunt u gewoon eten en drinken en uw geneesmiddelen innemen.
  • Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider. U mag namelijk na de behandeling gedurende 24 uren niet actief deelnemen aan het verkeer.
  • Als u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met de pijnkliniek via het nummer 02 363 65 07.
  • Voor deze behandeling moet u een halve dag (vrijdagvoormiddag) in het ziekenhuis voorzien.

U moet voor de behandeling melden indien u:

  1. Bloedverdunners gebruikt (liefst bij het maken van de afspraak), zodat er vooraf passende maatregelen genomen kunnen worden.
  2. Zwanger bent, of een vermoeden daarvan heeft. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  3. Overgevoelig of allergisch bent voor ontsmetting, pleisters, contrast- of verdovingsmiddelen.

Verloop van de behandeling - Verwikkelingen