02 363 12 11

Pediatrisch dagziekenhuis (medisch)

Het medisch pediatrisch dagziekenhuis wil een plaats bieden aan kinderen die een onderzoek moeten laten uitvoeren maar daarvoor niet terecht kunnen op het chirurgisch dagziekenhuis.

Hier worden dus geen ingrepen maar wel onderzoeken uitgevoerd op een kindvriendelijke wijze.

Aandacht voor ouder en kind met info op elk niveau, voor pijnstilling waar mogelijk en afleiding door interactie en spel zijn hier sterk aanwezig. Een pediatrisch verpleegkundige is daarvoor aangesteld.

Deze onderzoeken kunnen worden aangevraagd door kinderartsen van het ziekenhuis en omgeving. Ook huisartsen en specialisten kunnen kinderen naar ons doorverwijzen.