02 363 12 11

Is een onderzoek op Nucleaire Geneeskunde gevaarlijk?

De isotopen voor diagnostische onderzoeken bevatten een kleine dosis radioactiviteit, dat na een paar uur zowel spontaan vervalt als langs natuurlijke weg uitgescheiden wordt (meestal via de urine).

De straling die je lichaam krijgt is onafhankelijk van het aantal beelden dat er gemaakt worden.

Indien je een ziekte hebt waarvoor een bepaalde behandeling met een radio-actieve stof aangewezen is, zal je behandelende arts dit onderzoek aanvragen, en zal je specifieke informatie krijgen omtrent de gevraagde behandeling.