02 363 12 11

Kinesitherapie & revalidatie

Pre- en postnatale kinesitherapie

Handkinesitherapie, Maaike van der Hoeven

Na een operatie aan de hand of pols is het van essentieel belang om de juiste én op maat gemaakte therapie te volgen. De handtherapeut werkt hierbij intensief samen met de handchirurg. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen de handchirurg, de handtherapeut en de patient om een optimale (postoperatieve) behandeling te kunnne waarborgen.