02 363 12 11

Ziekenhuisnetwerkvorming

12 oktober 2018


Ziekenhuisnetwerkvorming tussen het Algemeen Stedelijk ziekenhuis Aalst, het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst en het Universitair Ziekenhuis Brussel.

In het kader van de ontwikkelingen betreffende de ziekenhuisnetwerken werd door de Vlaamse overheid op 25 juli 2018 aan alle ziekenhuizen een schrijven gericht teneinde te peilen naar de interesse bij kandidaat-netwerken voor deelname aan de testfase voor de opmaak van een regionaal zorgstrategisch plan. Het regionaal zorgstrategisch plan is ook een voorwaarde om daarna een individueel zorgstrategisch plan per ziekenhuis te voorzien dat op het regionale plan zal geënt dienen te zijn.

Om voor de bovenvermelde testfase in aanmerking te komen dient het kandidaat-netwerk minstens aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

  1. Het moet gaan om een stabiele samenwerking. Dit wil zeggen dat de betrokken ziekenhuizen de intentie hebben om een duurzaam samenwerkingsverband aan te gaan en zich samen te engageren om de oefening tot een goed einde te brengen.
  2. Het voorgestelde kandidaat-netwerk moet in overeenstemming zijn met het federale wetsontwerp dat in opmaak is. Op dit ogenblik wil dit onder meer zeggen dat het voorgestelde netwerk een aaneengesloten gebied vormt.
  3. De betrokken ziekenhuizen moeten bereid zijn om onderling op het vlak van regionale zorg samen te werken en af te stemmen met de locoregionale partners buiten de ziekenhuizen.

Na grondig overleg tussen de bovenvermelde ziekenhuizen hebben zij op 25 september 2018 hun gezamenlijke kandidatuur gesteld voor deelname aan de testfase voor de opmaak van een regionaal zorgstrategisch plan.

De 4 ziekenhuizen zullen aldus de komende maanden frequent overleggen om deze uitwerking op gepaste wijze te realiseren.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 15.10.2018 - Communicatiedienst i.s.m. Algemene directie