02 363 12 11

Vacatures voor artsen

Om ons artsenkorps te vervolledigen kijken wij momenteel uit naar:


Voor dringende indiensttreding:  

Voor indiensttreding 2019:

Voor meer informatie mbt de functies indiensttreding 2019 kan u contact opnemen met dr. Elke Haest, Medisch Directeur, via e.haest@sintmaria.be of 02 363 61 65.
Uw kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 9 november 2018.

Kandidaturen met CV worden gericht aan:
Prof. Dr. P. Broos, Voorzitter Raad van Bestuur,
Dhr. A. Kerkhofs, Algemeen Directeur,
Dr. E. Haest, Medisch Directeur,
Dr. B. Van Butsele, Voorzitter Medische Raad.

Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u expliciet dat u het beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens hebt gelezen en stemt u ermee in dat het Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de daarin gedefinieerde beginselen en procedures. - Meer weten?

Bezorg ons langs deze weg uw kandidatuur met CV 
of per post naar AZ Sint-Maria vzw, t.a.v. Algemene Directie - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle.

Datum laatste aanpassing: 18.10.2018 - Communicatiedienst i.s.m. dr. Elke Haest, Medisch Directeur