02 363 12 11

Publicatie resultaten peiling van patiëntenervaring bij opname in de Vlaamse ziekenhuizen

30 september 2020

vip

Publicatie resultaten peiling van patiëntenervaring bij opname in de Vlaamse ziekenhuizen

De Vlaamse overheid organiseert deze patiëntenpeilingen met als doel een zicht te krijgen op de ervaring van de patiënt bij opname in het ziekenhuis.  Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werkt sinds jaren mee aan deze peiling en communiceert de resultaten transparant via de website van de Vlaamse overheid en van het ziekenhuis. Deze peilingen leveren immers belangrijke informatie op in het kader van ons streven naar een continue verbetering van de zorg.

Het is belangrijk te kaderen dat in de resultaten die verrekend worden door de overheid, en gepubliceerd worden op de overheidswebsite, enkel de hoogste scores in rekening worden gebracht. Wanneer we de resultaten diepgaand analyseren stellen we vast dat ongeveer 95% van de deelnemende patiënten ons ziekenhuis een score van 7/10 of meer geeft. Meer dan 95% van de deelnemers zou ons ziekenhuis ‘waarschijnlijk wel’ of ‘zeker wel’ aanbevelen aan vrienden of familie. Dit zijn mooie resultaten die ons erg verheugen.

Deze bevraging levert erg waardevolle informatie op, waar we mee aan de slag wensen te gaan om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Elke dienst die betrokken was bij deze bevraging heeft een gerichte analyse gemaakt en een plan opgesteld, om op korte termijn gericht actie te kunnen ondernemen. Enkele voorbeelden van deze acties zijn om de communicatie tussen verpleging en artsen beter op mekaar af te stemmen, extra aandacht besteden aan het zichzelf voorstellen aan de patiënt en in te zetten op proactieve communicatie over het dagverloop.

Omdat we ernaar streven het verblijf van onze patiënten zo aangenaam mogelijk te maken, werden er intussen ook nog een aantal bijkomende, ziekenhuisbrede initiatieven genomen. Het kwaliteitsteam dat zich focust op patiëntenparticipatie en –beleving zal via gerichte projecten tegemoet te komen aan de wensen van de patiënt. Ons ziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd en werkt continu aan verbetercycli inzake kwaliteit van de zorg.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 30.09.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel