02 363 12 11

Publicatie resultaten peiling van patiëntenervaring in de geestelijke gezondheidszorg in de Vlaamse ziekenhuizen

15 september 2020


vipPublicatie resultaten peiling van patiëntenervaring in de geestelijke gezondheidszorg in de Vlaamse ziekenhuizen

De Vlaamse overheid organiseert deze patiënten peilingen met als doel een zicht te krijgen op de opname-ervaring van de patiënt in de Vlaamse ziekenhuizen. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werkt sinds jaren mee aan deze peiling en communiceert de resultaten transparant via de website van de Vlaamse overheid en van het ziekenhuis. Deze peilingen leveren immers belangrijke informatie op in het kader van ons streven naar een continue verbetering van de zorg. Het is de eerste keer dat specifiek naar de ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg is gepeild en dat deze resultaten worden gepubliceerd.

Het is belangrijk te kaderen dat in de resultaten die verrekend worden door de overheid, en gepubliceerd worden op de overheidswebsite, enkel de hoogste scores in rekening worden gebracht. Wanneer we de resultaten diepgaand analyseren stellen we vast dat onze deelnemende patiënten ons een gemiddelde score geven van 7,7/10 en dat 88% van de deelnemers ons ziekenhuis zou aanbevelen aan vrienden en familie. Dit zijn goede scores die ons erg verheugen.

Toch vinden we het belangrijk om aan de hand van deze resultaten aan de slag te gaan. Op basis van deze peiling zijn reeds een aantal belangrijke initiatieven opgestart binnen ons ziekenhuis. Zo werd een informatiebrochure uitgewerkt om de patiënt nog beter te informeren. Verder is er ook een pilootproject opgestart om de patiënt via regelmatige feedback momenten nog beter te betrekken bij, en inspraak te geven in zijn behandeling. Een nieuw kwaliteitsteam dat zich focust op patiënten participatie en –beleving is in het leven geroepen om via gerichte projecten tegemoet te komen aan de wensen van de patiënt. Ons ziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd en werkt continu aan verbetercycli inzake kwaliteit van de zorg.

Verder wensen we te benadrukken dat ons aanbod geestelijke gezondheidszorg erg toegankelijk is voor alle patiënten, m.a.w. iedereen kan bij ons terecht. Dit kunnen we realiseren door de dagelijkse inzet van het gehele team. Daarenboven zal ons team vanaf oktober 2020 nogmaals versterkt worden met een bijkomende psychiater in opleiding.

Tenslotte willen we aan de beleidsmakers suggereren om blijvend na te denken over de gepaste peilingsmethode zodat de objectiviteit en vergelijkbaarheid zo veel mogelijk gegarandeerd blijft en waar nodig geoptimaliseerd wordt.

 

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 15.09.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel