02 363 12 11

Reactie op de studie van de socialistische ziekenfondsen inzake de hoogte van ereloonsupplementen

30 november 2018

De ziekenhuissector en daarbij ook het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wordt vandaag geconfronteerd met een combinatie van factoren die maken dat het een steeds grotere uitdaging wordt om financieel het geheel in evenwicht te houden. Getuige daarvan de Belfius-studie die duidelijk aangeeft dat 4 op de 10 ziekenhuizen in het rood gaan.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle is daar niet bij doordat het een zo gepast mogelijk beleid voert binnen de huidige context.

De ziekenhuizen worden immers geconfronteerd met aanhoudende besparingen van de overheid op de gezondheidszorg.

Daarnaast wordt steeds meer gevraagd van de ziekenhuizen zonder dat hiertegenover financiering wordt geplaatst. De Vlaamse ziekenhuizen hebben een accreditatietraject doorlopen wat zeker een goede zaak is voor kwaliteit en patiëntveiligheid, maar er wordt momenteel omzeggens niets gefinancierd (enkele tienduizenden euro per jaar). De Algemene Verordening op Gegevensbescherming (AVG, ook GDPR genoemd) diende ingevoerd, maar opnieuw zonder enige tegemoetkoming. En begin volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van de Falsified Medicine Directive, een maatregel van Europa waarbij alle inkomende geneesmiddelen vooraf moeten gescand worden op eventuele vervalsing. Naast de vraag of dit zijn nut heeft in ons land, is er geen enkele tegemoetkoming voorzien.

Sinds jaren geeft de sector aan dat er structurele onderfinanciering is van de verpleegkundige diensten. De Tijd gaf aan dat het gaat – via een steekproef bij 20 Vlaamse ziekenhuizen - om 80 mio EUR. De overheid stelt daarbij al haar geluk op de klinische netwerken, maar dit zal voor zulke bedragen geen soelaas brengen. Netwerken vereisen daarnaast ook bijkomende structuren die ook hun kostenplaatje hebben. Dat wordt vaak vergeten.

Het ziekenhuis van Halle wil kwalitatieve, patiëntveilige en warme zorg hoog in het vaandel blijven schrijven. Getuige daarvan het behalen van ons gouden NIAZ-kwaliteitslabel met een score van meer dan 98%. Als één van de maatregelen daartoe heeft het ziekenhuis hiertoe in samenspraak met haar artsen een investeringsfonds opgericht dat gespijsd wordt door een belangrijk gedeelte van de ereloonsupplementen en door fondsen uit de werking van het ziekenhuis. Daarmee wordt geïnvesteerd in kwalitatieve oplossingen die de patiënt zeker ten goede komen.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 30.11.2018 - Communicatiedienst i.s.m. Directie i.s.m. Medische Raad