02 363 12 11

Reactie op resultaten zoals gepubliceerd door de CM-barometer

16 december 2019


Reactie op resultaten zoals gepubliceerd door de CM-barometer met betrekking tot de aangerekende ereloonsupplementen en kosten

De ziekenhuizen en daarbij dus ook het Algemeen  Ziekenhuis Sint-Maria vzw worden continu geconfronteerd met een combinatie van factoren die maken dat het een belangrijke financiële uitdaging blijft om het geheel in evenwicht te houden. Getuige daarvan de MAHA-analyse van Belfius die de laatste jaren duidelijk aantoont dat de financiële marges quasi nihil zijn geworden in de Belgische ziekenhuizen: slechts 0,2% voor 2018. Vele ziekenhuizen scoren dan ook in het rood. Het hoeft geen betoog dat dit een ongezonde situatie is naar de toekomst voor de gezondheidssector en, indien de tendens zich verderzet, uiteindelijk kwaliteit en ook de werkgelegenheid in het gedrang kan brengen in vele ziekenhuizen.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wapent zich hiertegen om via een zo gepast mogelijk beleid rekening te  houden met de huidige context.

Reeds jaren bespaart de overheid fors in de gezondheidszorg en legt ze meer en meer (quasi) niet gefinancierde verplichtingen op.

Het ziekenhuis heeft een accreditatietraject doorlopen waarbij het vanaf 2018 het NIAZ-label mag dragen dat getuigt dat wij op verantwoorde wijze continu werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Een score van meer dan 98% werd behaald, maar dit vergt uiteraard inspanningen via mensen en materiaal. Maar het werk is niet af. Continu dient dit opgevolgd en bijgestuurd. Zo heeft het ziekenhuis vastgesteld dat het rond informeren en betrekken van de patiënten bij hun behandeling nog duidelijk verbetering kan brengen. Daarom gaat in 2020 een bijzonder kwaliteitsteam aan de slag om gepast te werken aan patiëntenparticipatie en –beleving. Het ziekenhuis zal vanaf 2020 ook investeren, bijvoorbeeld voor haar materniteit, in een mooie vernieuwde omgeving waar de patiënt zich goed voelt en zich omringd weet door gepaste warme zorg.

Voor het geheel van de kwalitatieve inspanningen inzake accreditatie wordt momenteel voor enkele tienduizenden euro’s per jaar tussengekomen door de federale overheid, minder dan de loonkosten van één personeelslid!

De ziekenhuizen investeren grote bedragen in belangrijke zorginformatiseringsoplossingen, waarvan de overheid evenwel amper 10% financiert, ook al dringt zij sterk aan op deze systemen. Om deze 10% te verkrijgen dient het ziekenhuis tal van procedures op te volgen en te doorlopen.

Reeds talloze malen heeft onze zorgkoepel geduid aan de overheid dat er een onderfinanciering is van onze verpleegkundigen en bij uitbreiding ook van het andere personeel. We vergoeden dus veel meer aan personeelskosten dan de overheid erin tussenkomt via de daartoe voorziene budgetten. Dit doen we omdat we nu eenmaal gepaste kwalitatieve zorg wensen aan te bieden, maar dit alles heeft wel een prijs.

Het ziekenhuis heeft in het licht van deze gehele context met haar artsen afgesproken om een gedeelte van de ereloonsupplementen onder te brengen in een investeringsfonds zodat samen met fondsen die het ziekenhuis zelf inbrengt gepaste kwalitatieve investeringen in personeel en materiaal kunnen plaatsvinden.

Een daling van de ereloonsupplementen – waarover in de media geregeld wordt gesproken - dient ten allen tijde gekoppeld te zijn aan een correcte financiering van alle betrokken actoren uit de gezondheidszorg.

Wij zijn uiteraard bekommerd om de financiële draagkracht van onze patiënten. Daarom wensen wij tenslotte nog het volgende te verduidelijken. Een patiënt die kiest voor een éénpersoonskamer doet dat uit vrije wil en tekent daartoe een schriftelijk document. Het ziekenhuis vraagt niet naar deze informatie, maar het is bekend dat de patiënten vaak voor een éénpersoonskamer kiezen omdat zij – vaak reeds jaren – betalen voor een hospitalisatieverzekering. De patiënt kan evenwel in ons ziekenhuis perfect voor een meerpersoonskamer kiezen waarbij het verbintenistarief qua ereloon, dus zonder ereloonsupplementen wordt voorzien. Er is dan ook geen kamersupplement dat wordt aangerekend. In de CM-barometer kan men duidelijk zien dat in ons ziekenhuis hiervoor heel wat patiënten opteren. Het dient opgemerkt dat ons ziekenhuis wat betreft de bedragen in een meerpersoonskamer duidelijk niet hoog scoort, maar veelal gemiddeld.

Wij pleiten bij onze overheid voor aangepaste én gefinancierde personeelsnormen en voor gepaste middelen qua infrastructuur zodat de zorg in ons land voor onze patiënten op kwalitatieve, patiëntveilige en warme wijze kan blijven plaatsvinden en evolueren.

Terug naar overzicht