02 363 12 11

Bezoekuren

covid - update   
laatste herziening 27 oktober 2020

Gelet op het stijgende aantal besmettingen met Covid-19 blijft de bezoekersregeling aangescherpt.
In het belang van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers wordt momenteel geen vrij bezoek toegelaten bij gehospitaliseerde patiënten.

Begeleiding van ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien.

Daarom wordt geen begeleiding toegelaten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen.
Één begeleider wordt echter wel toegelaten in volgende gevallen:
> bij kinderen onder de 18 jaar
> wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is
> mits voorafgaandelijke toestemming van uw behandelend arts
> in het kader van zwangerschap wordt de partner toegelaten

Bezoek voor verblijvende patiënten

Gehospitaliseerde patiënten (excl. patiënten op de COVID-afdeling) kunnen tijdens onderstaande bezoekuren bezoek ontvangen:

-        op weekdagen tussen 18u00 en 20u00
         LET OP: intensieve zorgen tussen 19u00 en 19u30, SUMID tussen 18u00 en 19u00
-        op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00
         LET OP: intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00, SUMID tussen 14u00 en 15u00

Patiënten kunnen één persoon aanduiden als hun vaste bezoeker. Deze persoon zal op vertoon van een toegangspasje worden toegelaten. De vaste bezoekers kunnen dit toegangspasje bij hun eerste bezoek aan het onthaal (info) verkrijgen.

Bezoekers dienen zich ten alle tijden wel aan geldende veiligheidsmaatregelen te houden, deze kan u hier nogmaals lezen.

Specifieke regelingen voor materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind.

Op de dienst neonatologie zijn beide ouders doorlopend welkom met een toegangspasje.

Bij patiëntjes die verblijven op de dienst pediatrie kunnen beide ouders doorlopend, op vertoon van hun verkregen toegangspasjes, op bezoek komen en één ouder kan blijven overnachten bij het kind.

Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.


Van zodra de situatie en organisatie wijzigen zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen.

Datum laatste aanpassing: 27.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. directie & COVID-team