02 363 12 11

Patiëntenrechten

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 - betreffende de rechten van de patiënt.

De patiëntenrechten zijn:

  • recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  • recht op vrije keuze van de zorgverlener
  • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • recht op informatie over gezondheidstoestand
  • recht op toestemming na informatie
  • recht op inzage van het patiëntendossier
  • recht op klachtenbemiddeling
  • recht op pijnbehandeling

Meer informatie vindt u op www.patientenrechten.be
Een uitgebreide brochure kan u bekomen bij de Ombudsdienst.


Ondanks de inspanningen die wij als ziekenhuis doen om alle rechten van de patiënt te respecteren, kan het altijd zijn dat u ons iets wil melden.
(Medische) incidenten of klachten, suggesties of feedback → contacteer de ombudsdienst