02 363 12 11

NIAZ accreditatie

Accreditatie met een kwaliteitslabel is geleverde kwaliteit aantonen

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria hecht veel belang aan patiëntveiligheid en kwaliteitvolle zorg. Daarom werd er begin 2015 het startschot gegeven om onze kwaliteit die we dag in dag uit leveren te meten en aan te tonen aan onze patiënten en doorverwijzers.

Door het verderzetten en nieuw opzetten van een reeks kwaliteitsbevorderende acties doorheen het hele ziekenhuis willen wij op termijn dit accreditatietraject succesvol afronden. Het einddoel is niet alleen het behalen van het NIAZ/Qmentum kwaliteitslabel in 2017, maar vooral een kwaliteitscultuur te laten leven doorheen de gehele organisatie. Een goede kwaliteitscultuur zorgt tenslotte voor een permanente zelfevaluatie en continue verbeteracties:

  • Doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen
  • Meten is weten
  • Verbetercyclus opzetten en opvolgen

 

Wat is een NIAZ/QMENTUM kwaliteitslabel

NIAZ staat voor “Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg”.  Dit onafhankelijk instituut nam in 2012 het Canadese accreditatiesysteem Qmentum over, een internationaal wijd verspreid accreditatieprogramma.

Dit instituut ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Zij krijgen een beoordeling of hun organisatie zo is ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaren, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ/Qmentum de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

Deelname aan het programma van het NIAZ is vrijwillig, het geschiedt altijd op verzoek van de zorginstelling zelf. De toetsing vindt plaats op basis van tevoren bekende en gepubliceerde normen en een overeenkomstige auditprocedure

 

 Dit alles met maar één doel voor ogen:

de best mogelijke zorg leveren voor al onze patiënten!