02 363 12 11

Mortaliteitsrisco's

Het overlijden is een belangrijke indicator van de zorgkwaliteit, zeker wanneer die aangepast is in functie van de ernst van de ziekte, het risico op overlijden en in functie van de leeftijd.
De gestandaardiseerde mortaliteitsratio is de kans dat iemand overlijdt in het hospitaal tov het risico op sterfte rekening houdend met de leeftijd en de ernstgraad van ziekte.

Hieronder kan u zien dat de standaard mortaliteitsratio (SMR Bench) van het ziekenhuis ver onder de 1 ligt. Dit betekent dat ons sterfterisico in het ziekenhuis (SMR Hospital) lager is dan de 65 andere benchmark ziekenhuizen die hebben meegedaan aan de 3M indicatoren.

Gestandaardiseerde mortaliteitsratio 

mortaliteistrisico
De mortaliteitsratio ligt voornamelijk beduidend lager in de groepen met een risk of mortality (ROM) 1 en 2.
Onze algemene mortaliteitsratio ligt op 0.84, vorig jaar was het mortaliteitsratio nog 0.9.
Dit betekent dat onze inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen, maar we blijven eraan werken om de mortaliteitsratio naar de toekomst toe verder te verbeteren. Hiervoor hebben we eind 2014 twee dynamische en innovatieve intensivisten aangetrokken en zullen we in 2015 het early warning system introduceren in het hospitaal om alarmtekens nog sneller te kunnen ontdekken. 

mortaliteit tabel

Conclusie

De diverse kwalititeitsinitiatieven de laatste jaren in het ziekenhuis (een uitgebreid team hoogopgeleide spoedartsen, aanwezigheid van de productive ward, de voorbereiding op de internationale NIAZ/Qmentum accreditering, deelname aan het Vlaams indicatorenproject en inspectie, 3M indicatoren…) werpen hun vruchten af.

Maar we blijven niet stil staan bij deze prachtige resultaten en gaan door met diverse kwaliteitsverbeterende projecten; zoals het early warning system, twee dynamische, innovatieve intensivisten en verschillende zorgpaden die zullen geïmplementeerd worden teneinde de mortaliteit in ons ziekenhuis verder te doen blijven dalen.