02 363 12 11

Kwaliteit

Alle artsen en medewerkers van het AZ Sint-Maria spannen zich dagdagelijks in om een kwalitatieve zorg te verzekeren.

Om ons te helpen in dit constante verbeteringsproces beroepen wij ons als ziekenhuis op verschillende projecten die objectief metingen uitvoeren obv transparante indicatoren.

Wat kan u als patiënt of familie zelf doen? Lees hier de tips.

Ondanks de inspanningen die wij als ziekenhuis doen om ten allen tijde kwalitatieve zorgverstrekking te garanderen, kan het altijd zijn dat u ons iets wil melden.

Wil u als patiënt of externe zorgverlener een (medisch) incident melden? Spreek er dan in de eerste plaats uw zorgverlener over aan. 
Onder (medisch) incident verstaan we elke ongewenste gebeurtenis in het zorgproces die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Voelt u zich onvoldoende gehoord of geholpen? Dan kunt u medische klachten, incidenten, suggesties of feedback doorgeven aan de ombudsdienst.