02 363 12 11

Vrije keuze zorgverstrekker

Wie ziek is, wil geholpen worden. Het maakt meestal niet veel uit door wie, als hij maar geneest.

Genezing wordt vaak toegeschreven aan medicatie of een specifieke behandeling, maar ook de motivatie van de patiënt speelt een rol. Het is van belang dat hij vertrouwen heeft in de behandeling én in zijn zorgverstrekker!

Het recht op vrije keuze van arts, dat deel uitmaakt van de Wet op de rechten van de patiënt, houdt in dat de patiënt vrij de zorgverstrekker mag kiezen die, naar zijn gevoel, het best lijkt te beantwoorden aan zijn noden.

Dit recht kan echter beperkt worden in geval van dringende situaties of om organisatorische redenen binnen de zorgverlening.