02 363 12 11

Bescherming van de privacy

Patiëntendossiers

In het ziekenhuis wordt voor elke patiënt een dossier aangelegd waarin de medische, verpleegkundige en paramedische gegevens zijn opgenomen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alleen de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging hebben toegang tot uw patiëntengegevens.

Als patiënt kan u altijd bij uw behandelende arts terecht om uw gegevens in te kijken. Het is ook mogelijk om een kopie op te vragen van uw dossier of van een gedeelte ervan via de ombudsdienst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ombudsdienst.