02 363 12 11

Patiënttevredenheid

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen, stelde in 2013 een vragenlijst op voor gehospitaliseerde patiënten. De patiëntentevredenheid wordt twee keer per jaar gepeild, telkens in maart en oktober. De resultaten geven weer hoe patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf ervaren. Ze kunnen bovendien vergeleken worden met de 25 andere Vlaamse ziekenhuizen die hieraan deelnemen.

Resultaten 2014:

Algemene tevredenheid: een cijfer

Op de vraag welke score op 10 patiënten ons ziekenhuis zouden geven na een opname kregen we een gemiddelde score van 8,4/10.  

score

Algemene tevredenheid: aanbeveling van dit ziekenhuis

94 % van de bevraagde personen zouden het AZ Sint-Maria aanraden als ziekenhuis bij familie of vrienden.  

aanraden

Uw mening m.b.t. ontslag uit dit ziekenhuis

Vip2 ontslag mee beslissen

Vip2 ontslag klaar

Vip2 ontslag informatie