02 363 12 11

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Deze indicator geeft aan in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Dit is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar voor patiënten.
De indicator bestaat uit 49 items. De totaalscore geeft weer in welke mate de ziekenhuiswebsite voldeed aan de criteria.
Medewerkers het Vlaams Patiëntenplatform vzw beoordeelden de ziekenhuiswebsites op 8 aspecten aan de hand van een checklist.

• gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (13)
• praktische informatie (3)
• informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (11)
• informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis (7)
• informatie over de kostprijs van zorg (4)
• informatie over privacy en patiëntenrechten (5)
• patiëntenvoorlichting en –ervaringen (4)
• interactiemogelijkheden van de website (2)

De meetperiode vond plaats van 1 juli tot en met 31 augustus 2016. Er werden 53 ziekenhuiswebsites beoordeeld.

Resultaten 2016

Rapport patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite 2016

Naar aanleiding van dit rapport, werden door ons ziekenhuis intussen reeds meerdere verbeteringen aangebracht; de bereikbaarheid ombudsdienst, conventiesatus van alle artsen, informatie over patiëntenrechten, informatie rond kwaliteit en verbeteringsinspanningen, ... In de nabije toekomst zullen wij er verder naar streven om de patiëntgerichtheid van onze website te optimaliseren.

website 2016