02 363 12 11

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

In het kader van het VIP²-project ging het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) na in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Concreet betekent dit dat de informatie relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten.

Medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform beoordeelden de ziekenhuiswebsites in 2014 voor het eerst op 8 aspecten aan de hand van een checklist:

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (15 items);
  • praktische informatie (3 items);
  • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (14 items);
  • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis (6 items);
  • informatie over de kostprijs van zorg (4 items);
  • informatie over privacy en patiëntenrechten (5 items);
  • patiëntenvoorlichting en –ervaringen (4 items);
  • interactiemogelijkheden van de website (2 items).

Resultaten 2014

Onze ziekenhuiswebsite behaalde een resultaat van 32%, tov het gemiddelde van 45%. Amper 10 van de 34 gescreende ziekenhuiswebsites behaalden het streefdoel van 55%.

Aangezien dit een eerste meting was van deze indicator, interpreteren wij onze resultaten als een vertrekpunt van waaruit wij verbeteringen kunnen aanbrengen. 

De getoetste criteria werden na afloop van de meting ook besproken met VPP en alle gescreende ziekenhuizen en werden obv deze input deels hervormd naar de screening van 2015 toe.

Rapport patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite 2014

Naar aanleiding van dit rapport, werden door ons ziekenhuis intussen reeds meerdere verbeteringen aangebracht; de bereikbaarheid ombudsdienst, conventiesatus van alle artsen, informatie over patiëntenrechten, informatie rond kwaliteit en verbeteringsinspanningen, ... In de nabije toekomst zullen wij er verder naar streven om de patiëntgerichtheid van onze website te optimaliseren.

referentie websitegegevens