02 363 12 11

Bezoekuren

covid - update   versie 30 juli 2020

Gelet op het stijgende aantal besmettingen met Covid-19 wordt de bezoekersregeling met ingang van maandag 3 augustus 2020 opnieuw aangescherpt.
In het belang van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers wordt momenteel geen vrij bezoek toegelaten bij gehospitaliseerde patiënten.

Begeleiding van ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien. Daarom verkiezen we nog geen begeleiding toe te laten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen. Één begeleider wordt echter wel toegelaten bij kinderen onder de 18 jaar of wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is. Ook in het kader van zwangerschap kan de partner toegelaten worden.

Bezoek voor verblijvende patiënten

Gehospitaliseerde patiënten (excl. patiënten op de COVID-afdeling) kunnen tijdens onderstaande bezoekuren bezoek ontvangen:

-        op weekdagen tussen 18u00 en 20u00
         LET OP: intensieve zorgen tussen 19u00 en 19u30, SUMID tussen 18u00 en 19u00
-        op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00
         LET OP: intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00, SUMID tussen 14u00 en 15u00

Patiënten kunnen één persoon aanduiden als hun vaste bezoeker. Deze persoon zal op vertoon van een toegangspasje worden toegelaten. De vaste bezoekers kunnen dit toegangspasje bij hun eerste bezoek aan het onthaal (info) verkrijgen.

Bezoekers dienen zich ten alle tijden wel aan geldende veiligheidsmaatregelen te houden, deze kan u hier nogmaals lezen.

Specifieke regelingen voor de afdelingen materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind.

Op de dienst neonatologie zijn beide ouders doorlopend welkom met een toegangspasje.

Bij patiëntjes die verblijven op de dienst pediatrie kunnen beide ouders doorlopend, op vertoon van hun verkregen toegangspasjes, op bezoek komen en één ouder kan blijven overnachten bij het kind.

Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.


Van zodra de situatie en organisatie wijzigen zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen.Algemene bezoekuren

Tijdens een hospitalisatie geven wij aan familieleden en vrienden graag de gelegenheid om bij de patiënt op bezoek te komen. Maar we moeten er ook op toezien dat:

 • elke patiënt voldoende rust heeft
 • de zorgverlening voorrang krijgt
 • bezoekers niet voor overlast zorgen

Daarom vragen wij om de voorgestelde bezoekuren te respecteren, om de rust van de patiënten te garanderen:

 • 14u00 tot 16u00
 • 18u00 tot 20u00

Voor enkele diensten gelden andere bezoekuren

Intensieve zorgen

 

              

Wegens de kritieke situatie, is het bezoek beperkt tot naaste familie met een maximum van 2 bezoekers per patiënt vanaf de leeftijd van 14 jaar:

 • 15u30 tot 16u00
 • 19u00 tot 19u30


SUMID Stroke-unit

Het bezoek is beperkt tot 2 bezoekers per patiënt vanaf de leeftijd van 12 jaar:

 • 14u00 tot 15u00
 • 18u00 tot 19u00

Locomotorische revalidatie

  • op weekdagen van 17u00 tot 20u00
  • in het weekend van 14u00 tot 16u00 en van 18u00 tot 20u00

  Geriatrie 1
  Geriatrie 2

  • doorlopend tussen 14u00 en 20u00

  Palliatieve zorg 
  “ De Oase”

  • op de afdeling is er de mogelijkheid om continu de patiënt te bezoeken.
  • voor bezoek na 20u00: aanmelden via Spoedgevallen

  PAAZ

  • op weekdagen van 18u00 tot 20u00
  • op woensdag en in het weekend van 14u00 tot 16u00 en van 18u00 tot 20u00

  Materniteit

  De vader is doorlopend welkom, maar wordt verzocht de dienst rond 21u00 te verlaten.

  Pediatrie

  De ouders zijn in principe altijd welkom.