02 363 12 11

Organisatie en structuur

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is een vzw en wordt geleid door het dagelijks bestuur onder leiding van de Algemeen Directeur.

Leden van het dagelijks bestuur:

In het dagelijks bestuur zijn de verschillende geledingen van het ziekenhuis vertegenwoordigd.

 • Dhr. Axel Kerkhofs  |  Algemeen Directeur
 • Dhr. Frederic Minsart  |  Technisch & Facilitair Directeur
 • Dr. Elke Haest  |  Medisch Directeur
 • Dhr. Luc Kiekens  |  Directeur Human Resources
 • Dhr. Wim Meirlevede |  Verpleegkundig & Paramedisch Directeur
 • Dhr. Stijn Van Der Heyden  |  Financieel & Administratief Directeur

Leden van de Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks als overkoepelend orgaan. De Algemene Vergadering is de laatst controlerende instantie.

 • Prof. Dr. P. Broos  |  Voorzitter
 • Dhr. D. Bruneel
 • Dr. D. Devos
 • Eerw. Zr. E. Drossaert
 • Eerw. Zr. M. Ecker
 • Dr. C. Geens
 • Dhr. M. Jans
 • Eerw. Zr. S. Neetens
 • Dhr. A. Vandoren  |  Ondervoorzitter
 • Dhr. Y. Van Helleputte  |  Ondervoorzitter
 • Mevr. D. Van Zegbroeck  |  Secretaris

Leden van de Medische Raad:

De Medische Raad wordt om de 3 jaar herkozen en behartigt de belangen van de artsen binnen het ziekenhuis.

 • Dr. Benoni Van Butsele  |  Voorzitter
 • Dr. Dirk Crombé  |  Ondervoorzitter
 • Dr. Joris François  |  Secretaris
 • Dr. Beatrijs Decaluwé  |  Penningmeester
 • Dr. Jurgen Cosyns
 • Dr. Robert De Loecker
 • Dr. Olivier Lesceu
 • Dr. Ilse Mertens
 • Dr. Nick Vermeersch

Ondernemingsraad

In de Ondernemingsraad zijn de werkgever en werknemer paritair vertegenwoordigd en worden vooral de belangen van de werknemers behartigd.

Datum laatste aanpassing: 07.06.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directiesecretariaat