02 363 12 11

What's new @ AZ Sint-Maria

26 november 2017


Een vernieuwde dienst intensieve zorgen, de opstart van onze eenheid stroke-midcare (SUMID), de psychiatrische zorgverbreding via de a-dienst, het resultaat van de investeringen in onze dienst medische beeldvorming, de aanschaf van een nieuw MUG-voertuig, … 
Deze en tal van andere vernieuwingen werden tijdens de opendeur voor zorgverleners aan hen toegelicht door de specialisten en de multidisciplinaire teams van de afdelingen zelf.

Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om de nieuwe en actievere rol toe te lichten die het ziekenhuis wil spelen, om te komen tot een integratie van de aangeboden gezondheidszorg in de Halse regio.
Het quasi volledig nieuw directieteam werkte een strategische beleidsvisie uit voor de komende 5 jaar, die stoelt op 5 pijlers.

Kwaliteitsvolle en patiëntveilige brede basiszorg met een hoge servicegraad.
Er werden immens veel verbeteringen van de geleverde kwaliteit en de patiëntveiligheid verwezenlijkt in aanloop naar de NIAZ-accreditatie, waarvan het resultaat weldra bekend zal zijn.

Toegankelijke, warm-menselijke zorg waar de patiënt centraal staat, en dit in samenspraak met familie en externe zorgverleners.

Focus op chronische multidisciplinaire zorg, planbare en laagvariabele zorg, screening en diagnostiek.
Dit sluit zowel aan bij pathologische evolutietrends binnen onze maatschappij als bij de specifieke rol die een regionaal ziekenhuis zoals het AZ Sint-Maria vandaag op zich moet nemen.

Duurzame investeringen, daar waar financieel mogelijk en haalbaar.

Samen werken aan een gezond en dynamisch werkklimaat voor de artsen en alle medewerkers, want zij zijn de motor van het ziekenhuis.


Persartikels: 
Het Laatste Nieuws - Persinfo - Het Nieuwsblad - De Standaard

kliniek4-largeDSC_7000ckliniek3-large763

Terug naar overzicht