02 363 12 11

AZ Sint-Maria vs. Corona - update pediatrie

21 maart 2020

Aanpassing bezoekregeling en verblijf van ouders op pediatrie

Bij opname kan één van de ouders beslissen om gedurende het hele verblijf bij het gehospitaliseerde kind te blijven of de ouders kunnen  elk max. 1 keer per dag op bezoek   (versie 02.06.2020).

  • Andere soort bezoek (familie, vrienden , …) wordt op pediatrie, net zoals op de andere verpleegafdelingen, sinds 14 maart ook niet meer toegelaten.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste is om de snelle verspreiding van het Coronavirus in te dijken.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 21.03.2020 - Communicatiedienst i.s.m. directieteam en dienst ziekenhuishygiëne