02 363 12 11

AZ Sint-Maria vs. Corona - update materniteit

20 maart 2020

Aanpassing bezoekregeling en verblijf van partner op materniteit

* Prenatale consultatie > zonder partner

* Geen in- en uitgaand bezoek op de materniteit

* Tijdens de bevalling is de partner welkom als die in goede gezondheid is (geen koorts, hoesten, algemeen ziek zijn,…)

* Na de bevalling mag de partner kiezen:

  • Of de partner blijft heel het verblijf bij moeder en kind op de materniteit
  • Of de partner komt max. 1 keer per dag op bezoek (versie 02.06.2020)

* Andere soort bezoek (familie, vrienden , …) wordt op materniteit, net zoals op de andere verpleegafdelingen, sinds 14 maart ook niet meer toegelaten.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste is om de snelle verspreiding van het Coronavirus in te dijken.

Lees ook: Algemene richtlijnen, uitgevaardigd door de beroepsvereniging gynaecologie-verloskunde (VVOG)

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 20.03.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en dienst Ziekenhuishygiëne