02 363 12 11

Links

Nuttige lokale websites

Stad Halle
Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw)
Brandweer Halle
Wachtdienst Apothekers
Wachtdienst Huisartsen

Wachtdienst Tandartsen

Mobiliteit

De Lijn
NMBS

Medisch gespecialiseerde websites

Antigifcentrum
Belgische Brandwonden Stichting
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
Kind en Gezin
Alzheimer Liga
Rode Kruis
Stichting tegen Kanker

Patiëntenverenigingen

Zelfhulp 
Je kan bij hen terecht voor ondersteuning van jouw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleren ze onderzoek rond lotgenotencontact en werken ze samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.

Vlaams Patiënten Platform
Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.