02 363 12 11

VIP² indicatoren

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (afgekort als VIP²) is een initiatief om de zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen te meten. Het project wordt geleid door de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid. 

De meting gebeurt aan de hand van "kwaliteitsindicatoren".
Deze indicatoren laten toe om de kwaliteit van een welbepaald onderdeel van het zorgproces te meten en uit te drukken in een cijfer. Op die manier is ook een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk en kunnen de ziekenhuizen zelf ook hun kwaliteit op allerlei vlakken meten en verbeteren.