02 363 12 11

Patiënttevredenheid

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen, stelde in 2013 een vragenlijst op voor gehospitaliseerde patiënten.

De patiëntentevredenheid wordt twee keer per jaar gepeild, telkens in het voorjaar en in het najaar. De resultaten geven weer hoe patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf ervaren. Ze kunnen bovendien vergeleken worden met de 25 andere Vlaamse ziekenhuizen die hieraan deelnemen.

Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling Algemeen Ziekenhuis

2017
2018

Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling Geestelijke Gezondheidszorg

2018

Datum laatste aanpassing: 07.05.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel