02 363 12 11

Interne audits

Om de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid op een hoger niveau te tillen organiseert het Sint-Maria ziekenhuis op eigen initiatief veiligheidsrondes en audits.

De interne auditteams bestaan uit artsen, verpleegkundige, directeurs, middenkaders, … die allen een opleiding interne auditor volgden.

De kwaliteitsnormen worden getoetst in de verschillende locaties binnen het Sint Maria Ziekenhuis. In dit gebeuren staat de patiënt centraal. Op deze manier verkrijgt het ziekenhuis een betrouwbaar beeld, op de huidige kwaliteit van zorg en worden verbeterpunten duidelijk zichtbaar.