02 363 12 11

Vermijdbare heropnames

Het percentage heropnames in het ziekenhuis is een belangrijke indicator van de kwaliteit van de zorg* omdat zij kunnen voortvloeien uit genomen maatregelen, of maatregelen die net niet genomen werden, tijdens de initiële opname.
Een heropname kan het gevolg zijn van een onvolledige behandeling of onaangepaste zorgen, of  kan voortvloeien uit een slechte coördinatie van de diensten tijdens het ontslag of de follow-up**.  Verschillende studies hebben de relatie tussen heropnames en de kwaliteit van de zorg aangetoond***. 

Hieronder kan u de grafiek lezen van de vermijdbare heropnames in de eerste 6 maanden van 2014 van ons ziekenhuis.

Ratio vermijdbare heropnames (2014/1)

heropnames

Met een ratio van 0.82 staan we op positie 6 van de 65 ziekenhuizen die hebben meegedaan aan de benchmark van 3M. Dit is een uitstekend resultaat want dit betekent dat wij 18% minder heropnames hebben dat het gemiddelde ziekenhuis dat heeft meegedaan met de 3M benchmark.

Conclusie

De diverse kwalititeitsinitiatieven de laatste jaren in het ziekenhuis (een uitgebreid team hoogopgeleide spoedartsen, aanwezigheid van de productive ward, de voorbereiding op de internationale NIAZ/Qmentum accreditering, deelname aan het Vlaams indicatorenproject en inspectie, 3M indicatoren…) werpen hun vruchten af.

Maar we blijven niet stil staan bij deze prachtige resultaten en gaan door met diverse kwaliteitsverbeterende projecten.

*Friedman en Basu, 2004; Miller, 2007, Goldfield et al. 2008
**Halfon en al., 2006; Kripalani en al., 2007
*** Ashton en al. (1997)  concludeerde dat vroegtijdige heropnames duidelijk geassocieerd waren aan de verleende zorgen tijdens de hospitalisatie van de patiënten. Zo stelde hij vast dat ongeveer 55% van de heropgenomen patiënten een probleem hadden m.b.t. de kwaliteit van de zorg.