02 363 12 11
Kubasiewicz

Dr. Kubasiewicz Laetitia

Consultatie ziekenhuis

Bijkomende informatie

  • Dr. Kubasiewicz is als geneesheer-specialist verbonden aan de Kliniek Sint-Jan te Brussel.
    Via samenwerkingsovereenkomsten tussen onze beide instellingen is Dr. Kubasiewicz als toegelaten arts werkzaam binnen het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria.