02 363 12 11

Inhuldiging nieuw ecologisch MUG-voertuig

22 maart 2018

De realisatie van de erkende MUG-functie voor het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle is een verhaal op zich. In het verleden werden heel wat politieke en maatschappelijke debatten werden gevoerd, tot in het federale parlement.

Van een ‘dag-MUG’ begin jaren 2000 naar een PIT (Paramedisch Interventieteam) werd uiteindelijk, na programmering door de federale overheid en erkenning door de Vlaamse overheid, een echte MUG-dienst opgestart begin 2010 voor Groot-Halle en regio Pajottenland. Het betekende een verbetering van de bereikbaarheid van een MUG voor meer dan 135 000 inwoners van onze regio, waarbij ook de beschikbaarheid van Nederlandstalig personeel een belangrijke troef betekende voor de betrokken bevolking.

Bij de opstart van de MUG-functie werd eerst een reeds in gebruik zijnd voertuig geleverd door de Stad Halle via de brandweerdienst. Daarna stelde de Stad Halle een volledig nieuwe MUG-wagen ter beschikking. We zijn hen hier uiteraard nog altijd zeer erkentelijk voor.

compAZH_7935Het is nu tijd om een nieuw hoofdstuk te schrijven voor onze MUG-dienst. In de loop van 2016 werden besprekingen gevoerd door het ziekenhuis met de Stad Halle, vertegenwoordigd door haar burgemeester Dhr. Dirk Pieters, om na te gaan of de Stad Halle opnieuw financieel zou kunnen tussenkomen bij de aankoop van een nieuw voertuig zodat de continuïteit van deze hoogstaande zorgverlening zou kunnen blijven gegarandeerd worden voor onze regio. Ziekenhuizen komen immers qua financiering steeds meer onder druk, maar ook de steden hebben zeer belangrijke maatschappelijke en daaraan verbonden financiële uitdagingen.
Gezien het grote belang van het behoud van een Vlaamstalige MUG in onze regio kon Dhr. Burgemeester Pieters tot grote tevredenheid van het ziekenhuis een bijzonder belangrijke subsidie toekennen aan het ziekenhuis voor de aanschaf van een nieuw MUG-voertuig. Daarbij werd overeengekomen dat het zou gaan om een ecologisch voertuig.
Na afweging van alle aspecten door onze technische dienst en onze preventiedienst zoals verbruik, algehele milieu-impact, veiligheid en toepassingsmogelijkheden werd samen besloten om te opteren voor een plug-in hybride voertuig. Via een openbare aanbestedingsprocedure werd dan uiteindelijk de nieuwe eco-MUG-wagen van Volvo aangeschaft die zoals vereist door de specifieke normering de nodige aanpassingen heeft gekregen.
De ingebruikname van de nieuwe wagen zal geleidelijk gebeuren aangezien alle medewerkers eerst enkele gewenningsritten dienen uit te voeren vooraleer effectieve interventies worden uitgevoerd. Het ziekenhuis maakt ook van de gelegenheid gebruik om  het personeel specifieke rijvaardigheidstraining ‘prioritair rijden’ te laten volgen  zodat de MUG op een snelle maar veilige manier de nodige zorg kan aanbieden voor zowel de bewoners als voor de werknemers.

Tegen de zomer zal het huidige voertuig definitief buiten gebruik worden gesteld voor MUG-interventies door het ziekenhuis.
Op basis van de reeds beschikbare cijfers van 2018 wordt het aantal MUG-ritten geschat op meer dan 1000 per jaar. Dit toont aan dat de MUG niet meer uit het straatbeeld van Halle en haar regio weg te denken is en dat het voor haar bevolking een zeer belangrijke en vaak levensreddende dienst is.
Wij danken dan ook allen, en heel in het bijzonder de Stad Halle, om dit belangrijke project voor de stad Halle als voor het ziekenhuis samen te realiseren door deze co-financiering.


Persartikels: Het Laatste NieuwsNieuwsblad - Editie Pajot - Persinfo - Radio 2

compAZH_7816compAZH_7853compAZH_7864compAZH_7875compAZH_7911compAZH_7942

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 22.03.2018 - Communicatiedienst i.s.m. Algemeen directeur & Medisch directeur