02 363 12 11

Bekkenbodemreëducatie

Binnen dit domein hoort de problematiek die zich binnen het klein bekken kan voordoen. Dit is bvb urineverlies, problemen bij plassen, te vaak plassen, stoelgangsverlies, verzakkingen van blaas, baarmoeder of darm, pijn,... .

De therapie bestaat uit oefentherapie met manuele controle en biofeedbacktraining, elektrostimulatie indien nodig, gedragsaanpassingen met behulp van een plaskalender en functionele oefeningen.