02 363 12 11

Financiële info

De tarieven van je verblijf worden je meegedeeld in het opnamedocument dat je bij je opname dient te ondertekenen.

Bijkomend werden deze tarieven ook samengevat op het "infoblad kamer".

Beide documenten kan je hieronder raadplegen.

Hebt u vragen over:

•  de inhoud van een factuur → contacteer administratie – facturatie
•  de betaling van een factuur of adreswijziging doorgeven → contacteer administratie - debiteuren

Bestanden