02 363 12 11

Covid-update – AZ Sint-Maria gaat over naar nieuwe fase

23 oktober 2020


Afbeelding1

Opschalen van 1A, naar 1B, naar 2A

 Het is duidelijk dat de druk op de ziekenhuizen dag na dag sterk toeneemt.

In volle voorbereiding om vanaf 26 oktober op te schalen naar fase 1B hebben wij het bericht ontvangen waarin de overheid aan alle ziekenhuizen vraagt op te schalen naar fase 2A en dit ten laatste tegen maandag 2 november 2020.

Voor het AZ Sint-Maria vzw betekent dit concreet dat er:

  • vanaf maandag 26 oktober 2020 op de afdeling intensieve zorgen 4 bedden worden voorbehouden voor COVID-patiënten en op de COVID-afdeling 16 bedden
  • vanaf maandag 2 november 2020 op de afdeling intensieve zorgen 6 bedden worden voorzien voor COVID-patiënten en op de COVID-afdeling 36 bedden

Impact op de reguliere niet-dringende zorg

Deze opschaling heeft een zeer grote impact op de reguliere niet-dringende zorg. Om deze reden heeft de overheid beslist om de reguliere niet-dringende zorg met 4 weken uit te stellen met uitzondering, momenteel, van alle niet-chirurgische daghospitaalactiviteiten (oncologie, geriatrie, psychiatrie,…) en de consultaties. Indien de ingreep/opname dient uitgesteld te worden zal het ziekenhuis de patiënt zelf contacteren. Wanneer de patiënt niet wordt gecontacteerd wordt deze in het ziekenhuis verwacht op het afgesproken moment.

Alle dringende en noodzakelijke onderzoeken en ingrepen blijven steeds doorgaan. We geven daarbij aan dat het ziekenhuis nog steeds een veilige plaats is voor zorgverlening.

Gelukkig kunnen we enigszins terugvallen op de ervaringen en draaiboeken van de eerste golf. Niettemin legt deze opschaling een grote druk op de gehele organisatie en onze medewerkers in het bijzonder.

Bovendien worden we, in tegenstelling tot de eerste golf, ook geconfronteerd met medewerkers die zelf door het COVID-virus besmet raken.

Oproep

Om de noodzakelijke zorg aan COVID- en niet-COVID patiënten te kunnen blijven aanbieden roepen we de Halse bevolking met aandrang op om alle maatregelen bijzonder strikt na te leven. 

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 23.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Medische Raad