02 363 12 11

Update COVID naar aanleiding van berichtgeving in de (sociale) media

1 oktober 2020


Afbeelding1

Vorige week publiceerde het AZ Sint-Maria op eigen initiatief een mededeling omtrent een COVID-uitbraak die binnen ons ziekenhuis plaatsvond op een niet COVID-afdeling. Door de toepassing van de voorziene protocollen en draaiboeken voor dergelijke situaties, werd de uitbraak snel ingedijkt en is de situatie op heden terug genormaliseerd en volledig onder controle.

Wij merken dat recente berichtgeving in de (sociale) media mogelijks enige onrust zou kunnen teweeggebracht hebben.
Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat het AZ Sint-Maria steeds zeer alert is voor dergelijke situaties, degelijk voorbereid is, en snel kan bijsturen en ingrijpen waar nodig.

Reeds van in het begin van de COVID-crisis waarborgen wij als ziekenhuis de optimale bescherming van onze patiënten en medewerkers. Degelijke en voldoende beschermingsmaterialen worden voorzien en correct gebruikt, verschillende patiëntenstromen worden zo veel mogelijk gescheiden, iedereen wordt gevraagd de veiligheidsvoorschriften m.b.t. dragen van mondmaskers, handhygiëne, sociale distancing in alle omstandigheden correct toe te passen, … 

Binnen het ziekenhuis hanteren we strikte protocollen, die nauwgezet door onze artsen en medewerkers, maar ook bezoekers moeten worden nageleefd. We danken hen allen voor de reeds geleverde inspanning  en moedigen hen aan om dit vol te houden.

Hierbij wensen we te benadrukken dat het ziekenhuis een veilige omgeving is en dat er geen reden is om de zorg uit te stellen. Preventieve onderzoeken, behandelingen en ingrepen worden best zoals normaal ingepland en uitgevoerd aangezien uitstel van onderzoek en behandeling tot een zwaardere diagnose, onnodige pijn of ernstige letsels kan leiden.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 02.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie