02 363 12 11

Bezoekuren

covid - update   
laatste herziening 5 november 2020 - 15:50

Om te voorkomen dat de patiënten en de zorgverstrekkers besmet zouden raken met het corona virus besliste het AZ Sint-Maria, in samenspraak met de stad Halle, om het bezoek aan patiënten opnieuw drastisch in te perken.

Bezoek voor verblijvende patiënten

Met ingang van vrijdag 6 november 2020 wordt geen bezoek aan gehospitaliseerde patiënten toegestaan, tenzij bij patiënten in hun levenseindefase. 

Specifieke regelingen voor materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

 • Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind.
  Voorwaarde om te mogen blijven overnachten is wel dat de partner negatief gescreend werd.
  * voor patiënten die wegens een andere heelkundige ingreep op materniteit verblijven is er geen bezoek toegelaten.

 • Op de diensten pediatrie en neonatologie kan één ouder blijven overnachten op voorwaarde dat deze negatief gescreend werd.

 • Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

 • Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.

Begeleiding van ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien.
Daarom wordt geen begeleiding toegelaten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen.

Één begeleider wordt echter wel toegelaten in volgende gevallen:

 • bij kinderen onder de 18 jaar
 • wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is
 • mits voorafgaandelijke toestemming van uw behandelend arts
 • in het kader van zwangerschap wordt de partner toegelaten

Van zodra de situatie en organisatie wijzigen zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen.

Datum laatste aanpassing: 19.11.2020 - Communicatiedienst i.s.m. directie & COVID-team