02 363 12 11

Verscherpte bezoekregeling vanaf 3 augustus

30 juli 2020


Gelet op het stijgende aantal besmettingen met Covid-19 wordt de bezoekersregeling met ingang van maandag 3 augustus 2020 opnieuw aangescherpt.

Begeleiding van ambulante patiënten

Om alle bezoekers in veilige omstandigheden te kunnen ontvangen wordt voldoende ruimte voorzien. Daarom verkiezen we nog geen begeleiding toe te laten op de consultatie, spoedgevallendienst en de dagziekenhuizen. Één begeleider wordt echter wel toegelaten bij kinderen onder de 18 jaar of wanneer fysieke of mentale ondersteuning noodzakelijk is. Ook in het kader van zwangerschap kan de partner toegelaten worden.

Bezoek voor verblijvende patiënten

Alle gehospitaliseerde patiënten (excl. patiënten op de COVID-afdeling) kunnen tijdens onderstaande bezoekuren bezoek ontvangen:

-        op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00 en 19u30)
-        op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

Patiënten kunnen één persoon aanduiden als hun vaste bezoeker. Deze persoon zal op vertoon van een toegangspasje worden toegelaten. De vaste bezoekers kunnen dit toegangspasje bij hun eerste bezoek aan het onthaal (info) verkrijgen.

Bezoekers dienen zich ten alle tijden wel aan geldende veiligheidsmaatregelen te houden, deze kan u hier nogmaals lezen.

Specifieke regelingen voor de afdelingen materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling

Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind.

Op de dienst neonatologie zijn beide ouders doorlopend welkom met een toegangspasje.

Bij patiëntjes die verblijven op de dienst pediatrie kunnen beide ouders doorlopend, op vertoon van hun verkregen toegangspasjes, op bezoek komen en één ouder kan blijven overnachten bij het kind.

Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 30.07.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie