02 363 12 11

Bezoekregeling vanaf 2 juni

28 mei 2020


Vanaf 2 juni 2020 wordt de bezoekregeling voor de diensten materniteit en pediatrie als volgt versoepeld.

Materniteit

Op de materniteit kan de partner 1 maal per dag op bezoek komen. 
Ter controle zal de partner bij opname een bezoekerskaart ontvangen die op vertoon aan de COVID-balie wordt afgetekend.

Pediatrie

Op de pediatrie mogen de mama en papa dagelijks één keer op bezoek komen. 
Ter controle ontvangen de ouders bij opname een bezoekerskaart die op vertoon aan de COVID-balie wordt afgetekend. 

Palliatieve eenheid

Beperkt bezoek aan patiënten die op de palliatieve eenheid verblijven blijft mogelijk na voorafgaand contact met de afdeling.

Bezoek aan andere afdelingen?

De uitwerking van een beperkte bezoekregeling voor de andere afdelingen wordt momenteel onderzocht en voorbereid.
Op dit moment is bezoek aan patiënten op andere verpleegafdelingen nog niet opnieuw mogelijk.
We streven er naar om de versoepeling voor de andere diensten zo snel mogelijk, maar in veilige omstandigheden, te kunnen laten ingaan.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 30.07.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie