02 363 12 11

Uitbreiding bezoekregeling vanaf 15 juni

5 juni 2020


Tot 15 juni 2020 blijft de huidige bezoekregeling ongewijzigd,
dit houdt in dat enkele diensten materniteit, pediatrie, Sp-palliatieve en patiënten in een eindelevensfase beperkt bezoek kunnen ontvangen. <hier kan u die concrete richtlijnen nog eens nalezen>

Om naast kwaliteit en efficiëntie ook veiligheid te kunnen garanderen, zal de onthaalzone van het AZ Sint-Maria in verschillende fasen volledig heringericht worden zodat deze naar de toekomst toe “coronaproof” is.

Op korte termijn willen we opnieuw alle patiënten en bezoekers, uitgezonderd het medisch ziekenvervoer, onthalen via de centrale hoofdingang. Om dit op een gecontroleerde en veilige manier te laten verlopen zullen in de onthaalzone meerdere wachtrijen worden ingericht, waaronder één fast lane voor toegelaten bezoekers, alsook een nieuw informatiepunt en voldoende wachtruimte.

Vanaf 15 juni 2020 wordt de huidige bezoekregeling, zoals hierboven vermeld uitgebreid en zal bezoek gradueel terug toegelaten worden.
Dit houdt in dat patiënten die langere tijd in het ziekenhuis verblijven op de diensten geriatrie, Sp-locomotorische revalidatie, Sp-cardiopulmonair, Sp-psychogeriatrie, psychiatrie en intensieve zorgen, bezoek kunnen ontvangen.

Deze patiënten zullen de mogelijkheid krijgen om vanaf 15 juni één persoon aan te duiden die hen dagelijks één keer kan komen bezoeken.
Deze persoon moet telkens dezelfde zijn, mag geen symptomen van ziekte vertonen en moet de aangegeven richtlijnen tijdens het bezoek strikt volgen.

Deze bezoekers zijn welkom op volgende bezoekuren:

op de diensten geriatrie, Sp-locomotorische revalidatie, Sp-cardiopulmonair, Sp-psychogeriatrie, psychiatrie 

  • Op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00  en 19u30)
  • Op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

op de dienst intensieve zorgen 

  • Op weekdagen tussen 19u00  en 19u30
  • Op weekend- en feestdagen tussen 15u30 en 16u00

Naar analogie met de huidige werking voor bezoek op materniteit en pediatrie zullen zij op vertoon van een toegangspasje, verkrijgbaar aan het onthaal bij hun eerste bezoek, toegelaten worden.

Patiënten die verblijven op een dienst heelkunde of geneeskunde kunnen vanaf 15 juni nog geen bezoek ontvangen.

We streven er naar om ook de versoepeling voor de diensten heelkunde en geneeskunde zo snel mogelijk, in veilige omstandigheden, te kunnen laten ingaan zodat elke patiënt opnieuw de mogelijkheid krijgt om bezoek te kunnen ontvangen.
Van zodra de situatie en organisatie het toelaten zullen wij zowel patiënten als bezoekers op de hoogte brengen over deze mogelijkheid en de bijhorende richtlijnen.

Sluiting afgiftepunt kledij en toiletbenodigdheden

Aangezien bezoek voor de patiënten die voor langere tijd in het ziekenhuis verblijven opnieuw wordt toegelaten wordt het afgiftepunt voor kledij en toiletbenodigdheden vanaf 15 juni gesloten.

Bestanden

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 30.07.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie