02 363 12 11

Bezoek aan patiënten

Bezoek aan patiënten is momenteel nog niet opnieuw toestaan.

Dat wil zeggen dat u geen bezoek kan brengen aan uw familie, vrienden of buren. De kans dat via die weg het virus wordt overgedragen is té groot.

Uitzonderingen hierop zijn, mits aanmelding op de afdeling:

In uitzonderlijke omstandigheden (vb. verslechtering van toestand patiënt of overlijden) zal de betrokken afdeling steeds contact opnemen met de familie voor een individuele regeling.

Wil u propere kledij of toiletartikelen bezorgen aan een gehospitaliseerde patiënt? Dat kan!
Lees hier hoe wij dit aanpakken in het AZ Sint-Maria.

Bestanden