02 363 12 11

Hoe worden patiënten opgesplitst bij het binnenkomen van het ziekenhuis?

Patiënten die komen voor een opname, consultatie, onderzoek of ingreep zullen opgesplitst worden en het ziekenhuis betreden via 2 ingangen; via de hoofingang en via de ingang van het dagziekenhuis.
Op deze manier trachten we de hoeveelheid patiënten te verdelen en kan elke patiënt informatie krijgen over de interne richtlijnen en de nodige controle krijgen

.

  • Patiënten voor de consultaties en de dagziekenhuizen zullen via de ingang van het dagziekenhuis binnenkomen.
  • Patiënten voor een opname, onderzoek op medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde of klinisch labo zullen via de hoofdingang binnenkomen in het ziekenhuis.

De ingang waarlangs u binnenkomt is eveneens de uitgang waarlangs u nadien het ziekenhuis mag verlaten.

Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent (10 min) om u aan te melden en om u te kunnen informeren over de geldende COVID-richtlijnen op de consultatie.

  • Aan elke ingang zal een COVID-balie staan, waar een medewerker van het ziekenhuis zal controleren of u een mondmasker draagt, uw temperatuur zal meten en vragen om uw handen te ontsmetten.
  • Vervolgens kan u zich registeren aan de inschrijvingskiosken.
    Indien dit voor u van toepassing is kan u zich hierna naar de opnamebalie / het secretariaat begeven. Moet u daar even wachten, hou dan altijd min. 1,5 m afstand van andere personen.
  • Hou er rekening mee dat u pas 5 minuten voor het uur van uw afspraak plaats kan nemen in de wachtzaal van de arts waarvoor u op consultatie komt.
    Indien u veel te vroeg aanwezig bent kan u steeds wachten in de wagen of buiten. Indien dit niet mogelijk is, kan u in de centrale prewachtzaal aan de ingang van uw inschrijving wachten (prewachtzaal dagziekenhuis of prewachtzaal onthaal).

Bestanden