02 363 12 11

AZ Sint-Maria vs. Corona - update pediatrie

21 maart 2020

Aanpassing bezoekregeling en verblijf van ouders op pediatrie

De bezoekregeling op de verpleegafdeling pediatrie wordt verstrengd.

Bij opname kan één van de ouders beslissen om gedurende het hele verblijf bij het gehospitaliseerde kind te blijven.

  • Heen- en weer gaan naar huis of afwisselen van ouders zal niet langer toegestaan worden.
  • Ouders die het ziekenhuis verlaten mogen nadien niet meer op bezoek komen bij hun kind.
  • Andere soort bezoek (familie, vrienden , …) werden daar, net zoals op de andere verpleegafdelingen, sinds zaterdag 14 maart ook al niet meer toegelaten.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste is om de snelle verspreiding van het Coronavirus in te dijken.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 21.03.2020 - Communicatiedienst i.s.m. directieteam en dienst ziekenhuishygiëne