02 363 12 11

Bezoek aan patiënten

Mag ik nog op bezoek gaan bij de gehospitaliseerde patiënten?

Bezoek aan patiënten zal tijdelijk niet worden toestaan.

Dat wil zeggen dat u geen bezoek kan brengen aan uw familie, vrienden of buren. De kans dat via die weg het virus wordt overgedragen is té groot.

Uitzonderingen hierop zijn, mits aanmelding op de afdeling:

In uitzonderlijke omstandigheden (vb. verslechtering van toestand patiënt of overlijden) zal de betrokken afdeling steeds contact opnemen met de familie voor een individuele regeling.